POWRÓT

Energia Odnawialna W Gminie Nagłowice

             TRWAJĄ Indywidualne konsultacje dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii

Gmina Nagłowice zaprasza wszystkich mieszkańców, którzy są zainteresowani udziałem w projekcie pod nazwą „Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Nagłowice” na indywidualne konsultacje, które odbędą się w:
Urzędzie Gminy w Nagłowicach w dniach: 2, 9, 23 i 30 sierpnia 2017r. w godzinach od 9:00 do 15:00.
Obecność zainteresowanych osób jest obowiązkowa !!!

 

Dokumentacja dot. NABORU ANKIET MIESZKAŃCÓW W RAMACH PROJEKTÓW Z ZAKRESU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII PLANOWANYCH DO REALIZACJI PRZEZ GMINĘ  NAGŁOWICE

 

 

Zarządzenia Wójta Gminy Nagłowice Nr 67/2017 z dnia 02-08-2017r.

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu uczestnictwa w realizacji Projektu pod nazwą
Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Nagłowice.

 

Regulamin naboru ankiet mieszkańców w ramach projektów
 z zakresu odnawialnych źródeł energii planowanych do realizacji przez Gminę Nagłowice.

Załączniki do pobrania

1.     Deklaracja dotycząca udziału  w projekcie zakupu i montażu kolektorów słonecznych.

2.     Ankieta techniczna kolektory słoneczne.

3.     Deklaracja dotycząca udziału w projekcie polegającym na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej.

4.     Ankieta techniczna Ogniwa fotowoltaiczne.

5.     Deklaracja dotycząca udziału w projekcie zakupu i montażu pomp ciepła.

6.     Ankieta techniczne Pompa ciepła.

7.     Oświadczenie o spełnieniu kryterium ubóstwa energetycznego.