KARTA DUŻEJ RODZINY

 

Strona główna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nagłowicach informuje, że od dnia 16.06.2014 r. realizuje  rządowy program dla rodzin wielodzietnych.  Rodziny wielodzietne posiadające co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub w wieku do ukończenia 25 roku życia  w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej oraz bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności mogą składać wnioski uprawniające do otrzymania Karty Dużej Rodziny.Karta wydawana jest bezpłatnie niezależnie od dochodu. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej,  rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

 

Poniżej link do strony informującej o przysługujących uprawnieniach:

https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=pliki

Wymagane  dokumenty ( oryginały lub odpisy)  do wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny :

 1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;

2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;

3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

6) w przypadku osób, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nagłowicach. 

Więcej informacji pod nr tel. 41  38 146 19

Wniosek o wydanie Karty Dużej Rodziny

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.


Urząd Gminy w Nagłowicach © 2003. Zalecana rozdzielczość 1024x768
Wszelkie uwagi na temat strony kierować do Webmastera